Цени

 1. Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност

  Цената на този елемент се определя според РЗП ( разгърната застроена площ, включително сутеренни етажи) и местоположението на обекта. Ориентировъчно цените са в границите от 0,60 лв/м² РЗП за големи сгради до 1,20 лв/м² РЗП за сгради с по малка площ.

 2. Изготвяне на оценка за съответствие в част Енергийна ефективност

  Цената на този елемент също се определя според РЗП на обекта:

  РЗП Цена
  до 100 м² 100 лева
  от 100 м² до 150 м² 150 лева
  от 150 м² до 200 м² 200 лева
  от 200 м² до 500 м² 250 лева
  от 500 м² до 1000 м² 300 лева
  от 1000 м² до 2000 м² 350 лева
  от 2000 м² до 3000 м² 400 лева
  над 3000 м² по договаряне

  Посочените цени са без ДДС.

  Необходими документи са част “Архитектурна” и част “Енергийна ефективност” на готовия проект.

 3. Изготвяне на енергийни паспорти на сгради съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 г.

  Цената на този елемент е по договаряне за конкретния обект. Порядъкът на цените е същият, както за обследване за енергийна ефективност.

 4. Обследване за енергийна ефективност на котелни системи и климатични инсталации в сгради

  Цената на този елемент е по договаряне за конкретния обект.

 5. Обследвания на промишлени системи

  Цената на този елемент е по договаряне за конкретния обект.