Клиенти

 1. Българска телекомуникационна компания, АД:
  • Енергийно обследване на над 3,000 сгради на компанията;
  • Внедряване на 15 пилотни проекта;
  • Разработване на програма за икономии на енергия в компанията в размер на 2,000,000 лева годишно.
  • Проектът е между отличените на Международния форум “Energy Globe 2001”, Австрия
 2. Завод за металорежещи машини, София
 3. Медодобивен комбинат, Пирдоп
 4. КХМ “Белово”
 5. Данон-Сердика АД
 6. Пивоварните на Карлсберг България “Пиринско пиво” и “Шуменско пиво”
 7. „Ломско пиво” АД
 8. Завод за електрически прибори “Елпром-Елин”, Кубрат – проект, отличен като най-добра практика по програмата ЕкоЛинкс
 9. Винпром, Разград
 10. Винпром “Дамяница”
 11. Винпром Ямбол
 12. Чугунолеярен комбинат, Ихтиман
 13. ЕЦ Враца
 14. Зебра Ад, Нови Искър – проект, отличен като най-добра практика по програмата ЕкоЛинкс и внедрена когенерационна система.
 15. Фесто Производство ЕООД
 16. Крафт Фуудс АД, Фабрики в Своге и Костинброд
 17. Победа АД, Бургас
 18. Нестле – България АД
 19. „Карат Електроникс” АД, В. Търново
 20. Балканфарма Разград
 21. Обединена млечна компания АД, Пловдив
 22. България-К АД, Казанлък
 23. Габровница АД, Горно Сахране
 24. Елкабел АД, Бургас
 25. Хюндай България АД, София
 26. Мадара АД, Шумен
 27. Кока Кола – Търговище и Костинброд
 28. адомир Металс АД
 29. Витавел АД, Луковит
 30. Винпром Ямбол ЕООД
 31. Агрия АД, Асеновград в рамките на проекта CARE+ oт програмата „Интелигентна енергия за Европа”
 32. Каумет АД, Силистра в рамките на проекта CARE+ oт програмата „Интелигентна енергия за Европа”
 33. Консултантска помощ в провеждането на самостоятелни енергийни одити в 30 МСП от химическата промишленост  в  рамките на проекта CARE+ oт програмата „Интелигентна енергия за Европа”
 34. Ипома АД, София
 35. Чипита АД, Казичене
 36. Пластхим-Т АД, Тервел
 37. Каучук АД, Пазарджик
 38. Мизия 96, Плевен
 39. В и К, Пловдив
 40. Кемет Електроникс АД, Кюстендил
 41. Месокомбинат, Ловеч
 42. Книжна фабрика „Искър” София
 43. Самел 90 АД, Самоков
 44. Проекти за енергийна ефективност в общински болници в Габрово, Варна и Горна Оряховица, получили награда  добър международен проект през 1999 год.
 45. Проекти за енергийна ефективност в домове за социална помощ и др.
 46. Енергийни одити по Програмата на ЕК “Енергийна ефективност и зелена икономика” в 15 МСП.