БТК-АД

Проект за енергийна ефективност в Българска
Телекомуникационна Компания (БТК-АД)

Фаза 1: Енергийно проучване на 160 отделни сгради на Териториален
Район на Далекосъобщенията (ТРД) – Пловдив

Фаза 2: Енергийно ефективна програма в ТРД – Пловдив
Необходими инвестиции 546 300 DM
Годишна икономия на енергия 287 500 DM

Среден период за изкупуване на инвестициите – 1,9 години

Фаза 3: Внедряване на 14 пилотни проекти за икономия на енергия в
ТРД – Пловдив

Фаза 4: Измерване и верификация на икономиите от пилотните
проекти в ТРД – Пловдив
Инвестиции 141 377 DM
Доказани икономии на енергия 287 500 DM
Среден период на изкупуване на инвестициите – 1,5 години

Фаза 5: Енергийно проучване – ТЕЛЕКОМ 2000, обхващащо над 3000
сгради на БТК ЕАД

Фаза 6: Енергийно ефективна програма за БТК
Необходими инвестиции 5 500 000 DM
Годишна икономия на енергия 3 666 000 DM
Среден период на изкупуване на инвестициите 1,5 години.
Обучение на 30 енергийни мениджъра

Проектът е отличен на световния енергиен форум “Energy
Globe 2001″

small-btc-1small-btc-9_1_small-btc-8_1_small-btc-7_1_