GBE-FACTORY

GBE-FACTORY Предприятие за производство на зелена енергия Свали презентация

Read More

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МСП ОТ ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА CARE+ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕВРОПА Настоящото представяне отразява резултатите от широко използване на инструменти и материали за подобряване на енергийния мениджмънт и енергийната ефективност в …..

Read More

Регионална болница “Д-р Т. Венкова” – гр. Габрово

Регионална болница “д-р Т. Венкова” – гр. Габрово Начало на проекта – Проектът е разработен и изпълнен в периода 1994 – 1996 год. от: Асоциацията на енергийните инженери (АЕИ) – България Electrotek Concepts, Inc US Agency for International Development (USAID) …..

Read More

Болница “Света Анна”, Варна

Проект за енергийна ефективност в Обединена районна клинична болница “Света Анна”, Варна Проектът е разработен и изпълнен в периода 1999 – 2003 год. от Община Варна, Многопрофилна болница за активно лечение <Св. Анна -Варна”, Асоциацията на енергийните инженери – България …..

Read More

ЗЕБРА АД

Проект за енергийна ефективност в ЗЕБРА АД Съществуват редица международни програми, които финансират разработването на проекти, свързани с енергийната ефективност. Типичен пример в това отношение е програмата Еколинкс, спонсорирана от американската агенция за международно развитие. Сред единиците български предприятия, възползвали …..

Read More

Пиринско пиво АД – Благоевград

Проект за енергийна ефективност в Пиринско пиво АД – Благоевград Пиринско пиво АД – Благоевград е динамично развиваща се пивоварна със значимо присъствие на българския пазар, създадена през 1969 година. В средата на деветдесетте години пивоварната изпитва характерните за голяма …..

Read More

ЕЛПРОМ-ЕЛИН АД

Проект за енергийна ефективност в ЕЛПРОМ-ЕЛИН АД Проектът “Провеждане на еко/енергиен одит на Елпром – Елин АД, Кубрат за идентифициране и оценка на възможни мерки за опазване на околната среда и икономия на енергия” бе изпълнен в съответствие с договора …..

Read More

БТК-АД

Проект за енергийна ефективност в Българска Телекомуникационна Компания (БТК-АД) Фаза 1: Енергийно проучване на 160 отделни сгради на Териториален Район на Далекосъобщенията (ТРД) – Пловдив Фаза 2: Енергийно ефективна програма в ТРД – Пловдив Необходими инвестиции 546 300 DM Годишна …..

Read More