За вас Земеделци! – Мярка 4.2

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

ЕЕС-Енергийно Ефективни Системи ЕООД може да изготви за вас задължителните енергийни одити по проекта, доказващи спествяния при закупуване на допустимата нова техника.

За повече информация се свържете с нас!