2.3 Енергийна политика

ISO 50001 стандарт казва … Стандарта изисква организацията да определи енергийната си политика, да заяви своята ангажираност за постигане на подобрение на енергийната си ефективност. (Точка 4.3). Енергийната политика е крайъгълен камък за прилагане и подобряване СУЕ  на организацията и …..

Read More