ajax loader
logo

за нас

Вашата организация използва енергия – ние сме партньорът, който ще ви помогне да подобрите ефективността си! Енергийни услуги, от които се нуждаете – от локални подобрения до комплексна енергийна стратегия: • Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност • Регионални и отраслови проучвания на енергийната ефективност • Енергийни одити • Проекти за енергийна ефективност • Системи за енергиен мениджмънт и енергиен мониторинг • Съдействие при финансиране на проекти за енергийна ефективност • Инженеринг, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергoспестяващо оборудване • Енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията • Мониторинг и верификация на икономиите на енергия • Обучение на енергийни мениджъри • Организиране на конференции и семинари в областта на енергийната ефективност

консултантски услуги

Консултации в областта на енергийната ефективност
Съдействие при финансиране на проекти за енергийна ефективност

проучвания

Регионални и отраслови проучвания на енергийната ефективност
Обследвания за енергийна ефективност
Енергийни измервания, изпитване и анализ на енергийното потребление
Измерване и удостоверяване на енергийни спестявания

проектиране

Проекти за енергийна ефективност
Инженеринг, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергoспестяващо оборудване
Проектиране и внедряване на системи за енергиен мониторинг

обучения

Обучение и подготовка за въвеждане на стандарта за енергиен мениджмънт ISO 50001
Обучение на енергийни мениджъри

социална отговорност

Популяризиране на енергоефективни технологии и най-добри практики
Участие в дискусиите и формите за подготвяне на становища по енергийната политика и нормативната база в областта на енергийната ефективност

ISO 50001

Разработка и внедряване на ISO 50001

история

“ЕЕС – Енергийно ефективни системи” ООД е създадена през 1994 год. Основни етапи в развитието на фирмата:

1995 – 1997 г. – активно участие като подизпълнител на Hagler Bailly Consulting в проекта на USAID „Развитие на пазара за енергийна ефективност в България". В рамките на проекта са обучени и сертифицирани 15 енергийни мениджъра и са изпълнени 10 демонстрационни проекта за енергийна ефективност. Проведено е проучване на 106 най-големи консуматора на електрическа енергия в страната. ЕЕС ООД активно съдейства за формирането, утвърждаването и развитието на Българския клон на Асоциацията на енергийните инженери, Атланта САЩ.
Проведени са редица събития, популяризиращи водещите световни практики в областта на енергийната ефективност;

1996-1997 г. Участие в енергиен одит и проект за енергийна ефективност в общинска болница „Д-р Т. Венкова” Габрово – демонстрационен проект, подпомогнат от USAID и обявен за най-добър проект от Асоциацията на енергийните инженери, Атланта САЩ;

1997-1999 г. Участие в енергиен одит и проект за енергийна ефективност в общинска болница „Света Анна” Варна – проект с гарантиран резултат, подпомогнат от USAID;

1988 – 1999 г. Участие като консултант към Bechtel Ltd. в мултинационалния прокет по линия на Програмата PHARE „Диверсификация на снабдяването с природен газ на Балканския регион”;

1998 – 2001 г. - Изпълнение на проект за енергийна ефективност на БТК, включващ проучването на над 1600 сгради, внедряването на 15 демонстрационни проекта с последваща оценка и верификация на получените икономии, обучение на 30 енергийни мениджъри на фирмата. Проектът е награден като един от 50-те най- добри проекта на международния форум "Energy Globe'2001" във Велс, Австрия;

2000-2003 г. – Участие в проекти по линия на Програмата EcoLinks. Проектите в „Зебра” АД, „Чугунолеене” АД, Ихтиман и „Елпром-Елин” АД, Кубрат са обявени за най-добри практики по Програмата;

2004 г. Участие в подготовката на мрежа от проекти, подходящи за финансиране от Българския фонд за енергийна ефективност – проект на Световната банка и Министерството на икономиката;

2004 г. Фирмата е отличена като иновативна фирма на годината от Световната банка София, Министерството на икономиката и Фондация „Приложни изследвания и комуникации” за серия успешно внедрени системи за енергиен мониторинг;

2007-2013 г. Участие в проекти по линия на Програмата „Интелигентна енергия Европа” на ЕС: BESS (Benchmarking and Energy management Schemes in SMEs); Performance Risk Management for Energy efficiency projects through Training (PERMANENT); TRAINING CHEMICAL SMES IN RESPONSIBLE USE OF ENERGY – CARE+; Green Blue Energy Factories (GBE F).

През целия период на съществуване на фирмата са изпълнени над 300 енергийни одита и проекти за енергийна ефективност в различни отрасли на икономиката и общински обекти.

Свали брошура на EES

Ние приемаме Енергийната ефективност като състояние на духа

проекти

GBE-FACTORY

ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ – ЕВРОПА

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Регионална болница “Д-р Т. Венкова” – гр. Габрово

Болница “Света Анна”, Варна

ЗЕБРА АД

Пиринско пиво АД – Благоевград

ЕЛПРОМ-ЕЛИН АД

БТК-АД

клиенти

Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image

новини

контакти

ЕЕС

ул. Димчо Дебелянов 8А
София , България
Postal Code : 1113
Phone : +359 882 965 560 Fax : +359 2 870 0535 e-mail : office@ees-bg.com