„ЕЕС – Енергийно ефективни системи” ЕООД е активен участник в утвърждаването и развитието на пазара за енергийни
услуги в България.
Нашите продукти и услуги допринасят за:

  • намаляване на енергийните разходи
  • повишаване конкурентоспособността на икономиката
  • опазване на околната среда.
За периода от своето създаване през 1994 год. фирмата е изпълнила значителен брой проекти и разнообразни услуги - от консултации по конкретни проблеми,
енергийни одити и проекти за енергийна ефективност до комплексни програми за икономия на енергия с доказано качество и получили високо признание сред
множеството свои клиенти и партньори.
Copyright ®  2013 EES Ltd. All rights reserved.                                                                                                                                                                                                                                                               Created by: EES Ltd.
ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи ЕООД